Logo Masllorenç

Masllorenç

Baix Penedès


Ets a: Portada > Notícies > AJUTS CONCEDITS PER ...


Notícies

AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L’AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ L’ANY 2018

PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 2.566,71 € la convocatòria de l’any 2018del programa de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal.

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA D‘ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 4.527,32 € en concepte de peridomèstics dins la convocatòria de l’any 2018 del programa de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats.

 

PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS AL FUNCIONAMENT DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS I EL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL A LES ESCOLES RURALS 2017-2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 4.987,50 € dins la convocatòria de l’any 2018 del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’Educació Infantil en escoles rurals (curs 2017/2018).

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES, AMB POBLACIÓ FINS A 5.000 HABITANTS, PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS. ANY 2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 13 de juliol de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 633,42€ en concepte d’activitats culturals 2018 dins la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals. Any 2018

 

CONVOCATÒRIADE SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. ANY 2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 465,85 € en concepte de cursa ciclista Gran Premi Ajuntament de Masllorenç dins la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2018.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS, ALTRES ENS LOCALS, ENTITATS I PERSONES PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR I NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 26 d’octubre de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 1.750,00 €en concepte de Concert de Tardor dins la convocatòria als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ. ANY 2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 13 de juliol de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 5.000,00 € en concepte de millora diversos equipaments dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural als ajuntaments, Entitats Municipals Descentralitzades i ens dependents de la demarcació de Tarragona. Any 2018.

 

CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS (E-CATÀLEG)-

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 18 de maig de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 544,50 € i 665,50€ per l’actuació del grup “Shákata” amb l’espectacle “Shákata” i l’actuació del grup “Disco Mòbil – Disco Star Show” amb l’espectacle “Macro disco mòbil”respectivament, que van tenir lloc el dia 10 de febrer de 2018 contractades per mitjà del catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.- Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 26 d’octubre de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 3.200,00 € i 5.035,00 € per l’actuació grup “Allioli grup de versions” amb l’espectacle “Allioli” i del grup “Orquestra la Nova Saturno” amb l’espectacle “Concert i ball temporada alta” que van tenir lloc els dies 3 i 4 d’agost de 2018, respectivament, contractats per mitjà del catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.

 

PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNIC (PEXI). ANY 2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona que va tenir lloc el dia 16 de març de 2018, es va concedir a l’Ajuntament de Masllorenç un ajut per un import de 7.567,00 € dins del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’anualitat 2018.

 

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL INVERSIÓ -2018

En data 27 d’octubre de 2017, la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal per l’anualitat 2018. L’Ajuntament de Masllorenç té concedit un ajut de 43.518,00 euros dins del programa d’inversió d’aquest pla per l’actuació “Reforma de la plaça Pau Casals”. El pressupost de les obres és de 106.751,97 euros.

 

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL MANTENIMENT -2018

En data 27 d’octubre de 2017, la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal per l’anualitat 2018. L’Ajuntament de Masllorenç té concedit un ajut de 60.000,00 euros dins del programa de Despesa Corrent d’aquest pla destinat a fer front de les despeses de subministrament elèctric, assegurances, material d’oficina, arrendaments urbans, treballs seguretat i carburants de l’exercici 2018.

 

© Ajuntament de Masllorenç, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Tarragonès. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo